SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia :
- on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu ;
- telefonicznie pod nr telefonu : 576587513, w godzinach pracy tj. w dni robocze: 9.00 - 17.00

2. Aby doszło do Zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Klient nie ma obowiązku :
- zakładania konta w Sklepie
- logowania się do swojego konta w Sklepie

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do KOSZYKA.

4. Do momentu naciśnięcia przycisku POTIWERDZAM ZAMÓWIENIE – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów;

5. Każdy Produkt prezentowany do sprzedaży w Sklepie przez Sprzedawcę posiada rzetelny opis informujący Konsumenta o :
- podstawowych parametrach produktu
- materiale z którego użyto do jego produkcji
- właściwościach użytkowych
- przeznaczeniu
- szczególnych warunkach użytkowania
- rozmiar w centymetrach podany jest według tabel marki Fit Diamond. Jeśli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia i doboru odpowiedniego rozmiaru

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.fitdiamond.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, rozmiar, kolor, ilość);
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
- wybranej metody płatności;
- adresu dostawy Produktów;

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość , na podany przez siebie adres e-mail, zwierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji , częściowej realizacja lub anulowanie całości Zamówienia;

9. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wciśnięcia przez Klienta przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
- podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
- braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
- nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
- obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywa nie się pod inną osobę;

11. Zakupiony Produkt/y wysyłane są Konsumentowi wraz z dokumentem sprzedaży / paragon fiskalny / będącym dowodem zakupu Produktu/ów w Sklepie.

12. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.


DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź na życzenie profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.
Dostawa Pocztą Polską to stała kwota 10 zł brutto, niezależnie od ilości zakupionych Produktów.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty dokonując zapłaty: - przedpłata na rachunek bankowy Sklepu

Fit Diamond Karolina Łabędzka
ul. Klonowa 38/40 lok. 6 Łódź 91-039

mBank 72 1140 2004 0000 3002 7627 4758

W tytule zamówienia prosimy o podanie imienia i nazwiska, a także numeru zamówienia, znacznie skróci to czas jego realizacji.

4. Koszty dostawy Produktów są wskazywane w czasie składania Zamówienia.

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca podejmuje starania aby Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 14.00 zostały wysłane do Klienta jeszcze tego samego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia Sprzedawca za każdym razem poinformuje Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną.

6. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klientowi przysługuje prawo do odmowy odebrania przesyłki, w takim przypadku Klient winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

CENY

Wszystkie ceny Produktów w Sklepie podawane są :
- w kwotach brutto,
- w złotych polskich

Sprzedający zwolniony jest z podatku od towaru i usług (VAT).