PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę listownie pod adresem :
- Fit Diamond Karolina Łabędzka, Klonowa 38/40 lok.6, 91-039 Ł
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@fifdiamond.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Konsument może przesłać informację o odstąpieniu od umowy wraz z odsyłanym Produktem/i bezpośrednio na adres Sprzedawcy.
Informacja powinna zawierać informacje kluczowe, dane konsumenta, adres rachunku bankowego, na który mają być zwrócone środki, numer zamówienia, którego dotyczy zwrot (bądź jego części).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany przez Konsumenta, w formularzu odstąpienia od umowy, numer rachunku bankowego. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Konsumenta.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Fit Diamond Karolina Łabędzka, Klonowa 38/40 lok.6, 91-039 Łódź

8. Wraz ze zwracanym produktem/i Konsument odsyła Sprzedawcy dowód zakupu.

9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ).
Koszty te nie podlegają zwrotowi.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy przedmiot świadczenia nosi widoczne ślady jego użytkowania, wówczas Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu